Prostaatkanker Netwerken leveren de beste zorg

In het toonaangevend Tijdschrift van de Europese School of Oncology, CancerWorld, wordt in het voorjaarsnummer van 2019 beschreven hoe kankernetwerken het best opgezet kunnen worden om aan de behoefte van patiënten te voldoen. Sophie Fessl van de redactie rapporteert over de opzet van ‘comprehensive cancer care networks’ in Europa. Alle patiënten moeten de beste zorg zo dicht mogelijk bij hun eigen huis krijgen. Maar de beste zorg kan alleen maar geleverd worden door verschillende specialisten bij elkaar in een eenheid te zetten zodat er goed met elkaar afgestemd kan worden over wat het beste beleid is op basis van hun expertise. Die gezamenlijke expertise en ervaring, daar gaat het om. Die wordt verkregen als je als specialist berokken bent in onderzoek, en derhalve op de hoogte bent van wat er overal gebeurt en ontwikkeld wordt.

Om tot uitwisseling tussen patiënten en data partners binnen een netwerk te komen, moeten veelal de toegang tot diagnostische onderzoeken, zoals foto’s en verslagen, en de computersystemen aan elkaar aangepast worden. Dat is in eerste instantie een juridische zaak, en daarna een technische. Ook huisartsen zouden hierin betrokken moeten worden, zodat ze direct de resultaten van gebeurtenissen rondom hun patiënten zouden kunnen lezen. Zover is het in Nederland nog niet.

In het Anser Prostaatkanker Netwerk delen Oncologie Verpleegkundigen, Urologen, Pathologen, Radiologen, Radiotherapeuten vanuit de 7 betrokken Prostaatcentra hun visies op wat de optimale diagnostiek en behandeling is voor patiënten. In het netwerk is het mogelijk om snel verschillende technieken en methodes met elkaar te vergelijken. Dat beantwoordt ook aan de opinie die de Europese Urologen vereniging (EAU) heeft over gespecialiseerde prostaatcentra: zorg, onderzoek, en training maken dat een centrum tot de top van Europa behoort. [The European Prostate Cancer Centres of Excellence; M Wirth et al. ;Eur Urol. 2019 Aug;76(2):179-186]

  • Prof. dr. C.H. Bangma