Waarom kiezen voor Anser?

Voor onderzoek, diagnose en nazorg kunt u terecht in één van deze acht ziekenhuizen bij u in de buurt. Als een operatie nodig is, wordt u (mogelijk) verwezen naar de gespecialiseerde Anser prostaatoperatiekliniek in het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam. In deze kliniek werken de meest ervaren operateurs vanuit de acht ziekenhuizen samen.

Dit betekent voor u:

  • Diagnose door middel van de nieuwste en meest patiëntvriendelijke technologie.
  • Een team van specialisten dat gezamenlijk uw onderzoekuitslagen beoordeelt en een behandelplan opstelt.
  • Operateurs met de meeste ervaring op het gebied van prostaatoperaties.
  • Continue verbetering van de prostaatzorg door onderlinge resultaten te vergelijken.

Het Anser prostaatnetwerk legt de Anser prostaatcentra de hoogste Europese kwaliteitseisen op. U vindt dus de beste prostaatzorg bij onze Anser prostaatcentra en in de Anser prostaatoperatiekliniek. Dit betekent onder meer:

  • Door het gebruik van risicoprofielen en MRI in de Anser prostaatcentra wordt de diagnose van onbetekenende (laag-risico) tumoren teruggedrongen.
  • Er worden in de meeste gevallen geen prostaatbiopten via de endeldarm genomen en hierdoor wordt ook het overmatig gebruik van antibiotica teruggedrongen.
  • In de Anser prostaatcentra worden de door de patiënt gerapporteerde uitkomsten (PROMS) gebruikt om het resultaat van behandelingen te evalueren.
  • In de Anser prostaatoperatiekliniek wordt door gebruik van de Neurosafe methode bijna 90% van de uitgebreide prostaatkankers zenuwsparend geopereerd.
  • Er is een biobank van lichaamsvloeistoffen en weefsels samengesteld, afkomstig van meer dan 500 patiënten voor onderzoek naar betere diagnostische technieken.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Om een zo goed mogelijk diagnose te kunnen stellen, zetten we de beste technologieën in. U krijgt verschillende onderzoeken. Een rectaal onderzoek, bloedonderzoek en urinekweek behoren vrijwel altijd tot deze onderzoeken. Afhankelijk van de uitkomsten van deze onderzoeken worden mogelijk andere onderzoeken ingezet. Hierover wordt u door uw behandelend specialist geïnformeerd. De uitslagen van deze onderzoeken worden besproken binnen een multidisciplinair team.

Multidisciplinaire teams

Voor prostaatkanker bestaan veel uiteenlopende behandelingen. Binnen een Anser prostaatcentrum werken multidisciplinaire teams van ervaren urologen, radiotherapeuten, internist-oncologen, pathologen en oncologieverpleegkundigen samen. Deze verschillende specialisten beoordelen gezamenlijk uw onderzoekuitslagen en komen met elkaar en met u tot het beste behandelplan.

Robot

In de Anser prostaatoperatiekliniek opereren de specialisten met behulp van de da Vinci robot. Daardoor kunnen zij zeer nauwkeurig werken en blijven er geen grote littekens achter in de buik. Door deze manier van opereren, de samenwerking tussen de artsen en het vergelijken van zorguitkomsten, heeft u minder kans op bijwerkingen na de operatie, zoals urineverlies of erectieverlies. Hierdoor herstelt u sneller.

Operateurs met de meeste ervaring

Naar verwachting worden in de nabije toekomst 1.000 operaties per jaar uitgevoerd in de kliniek. Dit maakt Anser prostaatkliniek de grootste en meest ervaren zorgverlener in Nederland op het gebied van prostaatzorg.

Samen voor steeds betere prostaatzorg

Door alle resultaten die we boeken bij de behandelingen rondom prostaatkanker te onderzoeken en te vergelijken met elkaar, zorgen we er voor dat we van elkaar leren en blijven door ontwikkelen richting steeds betere prostaatzorg.