Anser prostaatnetwerk A-deelnemer van Egidius

De Stichting Egidius Zorgconcepten (hierna: Egidius) streeft naar verbetering van de kwaliteit van prostaatkankerzorg in Nederland. Egidius wil de Nederlandse prostaatkankerzorg tot de top van de internationale benchmark laten behoren door de uitkomsten van zorg en de manier waarop de prostaatkankerzorg wordt ingericht, te verbeteren.

Zorgaanbieders kunnen Egidius deelnemer worden wanneer zij aan de volumenormen en kwaliteitsnormen voldoen. A-deelnemers voldoen aan alle normen, B-deelnemers voldoen nog niet aan de volumenormen. Met trots kunnen we u zeggen dat het Anser prostaatnetwerk A-deelnemer van Egidius is geworden.

Egidius deelnemers nemen deel aan een kwaliteitsproces waarbij de datapartner van Egidius viermaal per jaar kwaliteitsdata (de zgn. ‘Egidius dataset’) uit het ziekenhuissysteem extraheert en inzichtelijk maakt. De deelnemer ontvangt een kort-cyclische terugkoppeling van de eigen prestaties en kan hiermee – indien gewenst/noodzakelijk – direct verbeteracties doorvoeren. Egidius heeft een actief verbindende rol tussen deelnemers, wat kan bijdragen aan kwaliteitsverbetering.

In het bijgevoegde document leest u meer over de visie en ambitie van Egidius.