Anser prostaatcentra

Het Anser prostaatnetwerk heeft zes multidisciplinaire Anser prostaatcentra op zeven ziekenhuislocaties voor diagnostiek, het opstellen van het behandelplan en de nazorg. Deze centra voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en beschikken over zeer gespecialiseerde en ervaren urologen, radiologen en verpleegkundigen.

Hier vindt u een overzicht van de aangesloten prostaatcentra van het Anser prostaatnetwerk. Klik op het centrum bij u in de buurt en vindt meer informatie.

Waarom kiest u voor een Anser prostaatcentrum?

Het Anser prostaatcentrum behandelt mannen met prostaatkanker. Wat kunt u van ons verwachten?

  • Wij hanteren de hoogste Europese kwaliteitsnormen op het gebied van prostaatzorg.
  • Diagnose door middel van de nieuwste en meest patiëntvriendelijke technologie.
  • Een team van specialisten dat gezamenlijk uw onderzoekuitslagen beoordeelt en een behandelplan opstelt.
  • Operateurs met de meeste ervaring op het gebied van prostaatoperaties.
  • Continue verbetering van de prostaatzorg door onderlinge resultaten te vergelijken.

Hoe wordt de diagnose gesteld?

Om een zo goed mogelijk diagnose te kunnen stellen, zetten we de beste technologieën in. U krijgt verschillende onderzoeken. Een rectaal onderzoek, bloedonderzoek en urinekweek behoren vrijwel altijd tot deze onderzoeken. Afhankelijk van de uitkomsten van deze onderzoeken worden mogelijk andere onderzoeken ingezet. Hierover wordt u door uw behandelend specialist geïnformeerd. De uitslagen van deze onderzoeken worden besproken binnen een multidisciplinair team.

Multidisciplinaire teams
Voor prostaatkanker bestaan veel uiteenlopende behandelingen. Binnen een Anser prostaatcentrum werken multidisciplinaire teams van ervaren urologen, radiotherapeuten, internist-oncologen, pathologen en oncologieverpleegkundigen samen. Deze verschillende specialisten beoordelen gezamenlijk uw onderzoekuitslagen en komen met elkaar en met u tot het beste behandelplan.

Samen voor steeds betere prostaatzorg
Door alle resultaten die we boeken bij de behandelingen rondom prostaatkanker te onderzoeken en te vergelijken met elkaar, zorgen we er voor dat we van elkaar leren en blijven door ontwikkelen richting steeds betere prostaatzorg.