Eénjarig jubileum Anser prostaatnetwerk

Foto: Anser operateur Martijn Busstra behandelt het uitgenomen prostaatweefsel (deel van de NeuroSafe techniek).

 

Eénjarig jubileum Anser prostaatnetwerk

Het Anser prostaatnetwerk viert deze maand zijn éénjarig bestaan. Binnen het netwerk werken zeven ziekenhuizen intensief samen om optimale zorg te leveren aan patiënten met prostaatkanker. Binnenkort wordt de 500e patiënt in de operatiekliniek geopereerd. Hiermee ligt het aantal operaties ver boven het landelijk gestelde minimum van 100 prostaatoperaties per jaar. De operateurs in de kliniek behoren daarom tot de meest ervaren prostaatoperateurs van Nederland.

 

Meer dan 3000 diagnoses gesteld
Voor prostaatkanker bestaan veel uiteenlopende behandelingen. De diagnostiek, overige behandelingen en nazorg worden binnen de Anser prostaatcentra door gespecialiseerde multidisciplinaire teams uitgevoerd. De verschillende specialisten beoordelen gezamenlijk de onderzoekuitslagen en komen met elkaar en de patiënt tot het beste behandelplan. Een behandelmogelijkheid is een operatie met behulp van de da Vinci robot waarbij de NeuroSafe techniek wordt toegepast. Anser operateur John Rietbergen legt uit: “Dit houdt in dat een patholoog tijdens de operatie direct onderzoekt of de snijranden schoon zijn of dat er meer weefsel verwijderd moet worden. Hierdoor kan de tumor zo nauwkeurig mogelijk verwijderd worden en kunnen de zenuwen van de patiënt zoveel mogelijk worden gespaard. Voor de patiënt betekent dit minder kans op incontinentie en impotentie.

Andere behandelmogelijkheden die kunnen worden toegepast zijn unieke bestralingstechnieken (Cyberknife) en het actief volgen van een langzaam groeiende soort kanker door regelmatige controle bij de uroloog (active surveillance).” In 2018 zijn er meer dan 3000 diagnoses gesteld in de Anser prostaatcentra. De centra leveren daarmee samen meer dan 25% van de prostaatkankerzorg in Nederland.

Wetenschappelijk onderzoek
Kwaliteitsverbetering, wetenschappelijk onderzoek en het leveren van de beste prostaatkankerzorg voor patiënten in Nederland blijven speerpunten van het Anser prostaatnetwerk. Zo wordt bij het vaststellen van prostaatkanker, onderzoek gedaan naar het effect van een MRI om zo het aantal biopten bij patiënten met een verdenking van prostaatkanker te verminderen. Binnen een Anser prostaatcentrum wordt alleen gebiopteerd (afnemen stukje weefsel) wanneer dit noodzakelijk is. Dit gebeurt via een nieuwe methode die patiëntvriendelijker is en minder risico’s op infecties en complicaties met zich meebrengt.

Koploper prostaatoperaties
De deelnemende ziekenhuizen binnen het Anser prostaatnetwerk zijn Albert Schweitzer ziekenhuis, Erasmus MC, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Haaglanden Medisch Centrum, LUMC, Maasstad Ziekenhuis en OLVG. De samenwerkende ziekenhuizen zijn het eerste voorbeeld in Nederland waarbij het gelukt is om met een netwerk van zeven ziekenhuizen op het gebied van urologie niet met elkaar te concurreren maar écht samen te werken en het belang van de patiënt voorop te zetten. Door de operaties te concentreren op één plek vormt het een bijzonder voorbeeld voor de hele sector als het gaat om netwerkzorg. Zilveren Kruis heeft de Anser prostaatoperatiekliniek dan ook, samen met twee andere aanbieders, geselecteerd als koploperziekenhuis voor prostaatoperaties.