Over prostaatkanker

Prostaatkanker is de meest voorkomende kanker onder Nederlandse mannen. In Nederland wordt per jaar bij ongeveer 11.500 mannen prostaatkanker vastgesteld.

Feiten en cijfers

Vanaf het vijftigste levensjaar neemt het aantal nieuwe prostaatkanker gevallen per leeftijdscategorie geleidelijk toe. Bijna de helft (48%) van alle patiënten is 70 jaar of ouder. Als gevolg van vergrijzing en groei van de bevolking is de verwachting dat het aantal mannen bij wie prostaatkanker wordt geconstateerd in de komende jaren sterk zal toenemen.

Mogelijke klachten

Prostaatkanker geeft in het begin meestal geen klachten. Dit maakt het vroegtijdig opsporen lastig.

Als er wel klachten zijn dan betreft het meestal onderstaande symptomen:

  • Problemen met plassen: pijn (branderig gevoel) bij plassen, moeite met plassen, vaker moeten plassen, bloed in urine/troebele urine.
  • Problemen met stoelgang. Als de kanker dusdanig gegroeid is dat deze tegen de endeldarm gaat drukken kan deze de doorgang van de ontlasting bemoeilijken.
  • Verandering in sperma. De prostaat produceert het grootste gedeelte van het sperma. Bij prostaatkanker kan er bloed in het sperma aangetroffen worden.
  • Pijn ten gevolge van uitzaaiingen in lymfklieren en/of botten.

Mocht u één of meerdere van deze klachten hebben, raden we u aan om naar uw huisarts te gaan.

Diagnose

Het Prostaat Specifiek Antigeen (PSA) is momenteel de belangrijkste indicator in het bloed om prostaatkanker vast te stellen. PSA is een eiwit dat aangemaakt wordt in de prostaat. Normaal gesproken maakt een gezonde prostaat maar een klein beetje PSA aan. Een zieke prostaat gaat meer PSA produceren. Dit is te meten in uw bloed. U kunt de hoeveelheid PSA in uw bloed laten bepalen via de huisarts. De huisarts zal u de voor- en nadelen van deze bepaling uitleggen. Ook bij klachten als slechter plassen, bloed plassen of pijn in de (lage) rug is het aan te raden om de hoeveelheid PSA in uw bloed te laten onderzoeken. Hoe eerder prostaatkanker wordt ontdekt, hoe beter het kan worden behandeld.

Bij prostaatkanker is er sprake van een ongeremde groei van prostaatcellen. Een verhoogd PSA is alleen een aanwijzing dat er mogelijk sprake is van prostaatkanker. Zekerheid krijgt u pas nadat er kleine stukjes weefsel uit de prostaat zijn onderzocht in het laboratorium. Deze stukjes weefsel worden weggenomen door middel van een punctie. In het laboratorium kijkt de patholoog of er kankercellen aanwezig zijn en hoe agressief deze cellen zijn (hoe snel ze groeien).

Afhankelijk van het stadium en de agressiviteit van kankercellen is sprake van een ernstige of minder ernstige vorm van prostaatkanker.  Het is moeilijk om alle prostaatkanker gevallen met elkaar te vergelijken. Veel stadia van prostaatkanker zijn gelukkig goed te genezen.

Zelftest

U kunt met behulp van de prostaatwijzer ook zelf berekenen hoe groot uw kans op prostaatkanker is. Ook al geven deze wijzers een handvat om uw risico in te schatten, kunnen ze de beoordeling van een arts niet vervangen.

Anser_03 (Medium)