Actieve surveillance bij prostaatkanker en de kwaliteit van leven

Onlangs werd er door de American Urology Association aandacht besteed aan het artikel over de kwaliteit van leven en angst tijdens actieve surveillance bij laag risico prostaatkanker, geschreven door Prof. Dr. Chris Bangma (bestuurder a.i. Anser Prostaatnetwerk) en Lionne Venderbos (PhD).

Dit artikel gaat over beschikbare informatie omtrent de kwaliteit van leven van patiënten na verschillende prostaatkanker behandelingen. Naast radiotherapie en een operatie is actieve surveillance (AS) een voorkomende behandelmethode bij prostaatkanker. Actieve surveillance houdt in dat de prostaat niet behandeld wordt, maar wel goed in de gaten wordt gehouden. Deze vorm van behandelen is dus niet gericht op verwijdering van de prostaat, aangezien de tumor in dit geval geen risico lijkt te vormen voor de gezondheid van de patiënt.

De kwaliteit van leven bij AS-patiënten is beter dan bij welke andere behandeling dan ook. Na een operatie is de kwaliteit van leven zelfs slechter gedurende een periode van 1 tot 2 jaar, vaak door continentieproblemen. Dit soort inzichten zijn het waard om met patiënten te delen en benadrukken hoe belangrijk het is alle informatie mee te nemen in het proces van gedeelde besluitvorming, een proces waar Anser achter staat.

Wilt u het hele artikel van Prof. Dr. Chris Bangma en Lionne Venderbos lezen? Dat kan (met een account) via deze link.