Anser in COVID-19 tijd: Zorg gaat door

Het Coronavirus zorgt er ook nu voor dat veel reguliere patiëntenzorg stil is komen te liggen. In de Anser prostaatoperatiekliniek, gevestigd in het Maasstad Ziekenhuis, gaan de meeste prostaatoperaties gelukkig gewoon door. Het lukt ons om oncologische zorg te blijven verlenen met een acceptabele doorlooptijd. Momenteel bedraagt de wachttijd tot een operatie vier weken.

Niet alleen de operateurs, maar alle professionals binnen ons netwerk staan nog steeds voor alle patiënten klaar en staan hen met raad en daad bij. Daar spreken wij graag onze waardering over uit!

Foto v.l.n.r.: Sjoerd Klaver, Martijn Busstra, Melanie Gan en John Rietbergen, de operateurs van de Anser prostaatoperatiekliniek.