Onderzoek naar zorgbekostiging volgens uitkomsten aangevraagd

In het NRC Handelsblad was afgelopen week te lezen dat er dat er behoefte is aan een andere bekostiging voor de zorg. De bekostiging van de gezondheidzorg in Nederland loopt op termijn tegen haar grenzen aan. We worden ouder, en daarmee lopen de kosten op. Om de goede kwaliteit van zorg en innovaties mogelijk te houden, wordt er gezocht naar financieringsconstructies die dat helpen ondersteunen. Een vorm daarvan is Value Based Health Care bekostiging, wat zoveel betekent als: vergoeden als het resultaat van een behandeling voldoet aan een goede uitkomst.

Een werkgroep van verzekeraars en gezondheidseconomen heeft een aanvraag gedaan bij ZonMw om in klinieken van het Anser prostaatnetwerk achter de schermen te kijken hoe de financiële afwikkeling van ingrepen en hun complicaties lopen, om daarna met de ziekenhuizen te bespreken of met betere technieken voor diagnostiek en behandeling het voordeel voor de patiënt ook vertaald zou kunnen worden in een financieel voordeel. Bij goedkeuren van het project zal dit plaatsvinden vanaf medio 2021. Voorgenomen projectleider is Prof. Chris Bangma van het Anser prostaatnetwerk.