Grote stap in verbetering prostaatkanker diagnostiek

De diagnostiek bij prostaatkanker verbetert continu. Hierbij verandert de wijze waarop diagnostiek uitgevoerd wordt, maar ook het medicijngebruik kan teruggedrongen worden. Dit blijkt uit onderzoek van het OLVG, een van de partners in het Anser prostaatnetwerk.

Bij een vermoeden van prostaatkanker wordt voor onderzoek een prostaatbiopt afgenomen. Een prostaatbiopt is het prikken van stukjes weefsel uit de prostaat, waarop onderzocht wordt of er sprake is van prostaatkanker. Prostaatbiopten kunnen worden afgenomen via de anus. Een veel voorkomende complicatie bij dit transrectaal prikken (via de anus) is een infectie. Darmbacteriën komen hierbij via de naald in de prostaat terecht, waardoor een infectie ontstaat.

Om de kans op infecties te verkleinen wordt op sommige plaatsen in het land tegenwoordig een nieuwe methode voor biopteren toegepast. Hierbij wordt via de huid (via het perineum) weefsel geprikt. Deze vernieuwende manier van biopteren is uitstekend te verdragen door patiënten en kan pijnvrij uitgevoerd worden. Dit maakt het diagnostiektraject een stuk patiëntvriendelijker en minder ingrijpend. Om de diagnostiek bij prostaatkanker nog verder te verbeteren is onderzocht of het mogelijk is om ook het medicijngebruik terug te dringen. Bij transrectale prikken wordt namelijk preventief, om een infectie te voorkomen, een antibioticum voorgeschreven. Onderzocht is wat het effect is op het aantal infecties wanneer bij het prikken via de huid geen antibioticum meer voorgeschreven wordt. Het onderzoek (gepubliceerd in het Tijdschrift voor Urologie, abstract 23), bevestigt dat de kans op infecties niet hoger is wanneer via de huid geprikt wordt én geen antibioticum voorgeschreven wordt. In geval van prikken door de darmwand (transrectaal) werd 5% van de patiënten in het ziekenhuis opgenomen met een infectie, bij het prikken door het perineum zonder antibiotica was dit 2%.

Het onderzoek toont aan dat er grote stappen gezet worden in de verbetering van diagnostiek bij prostaatkanker, zowel in het omlaag brengen van het aantal infecties als ook het terugdringen van onnodig medicijngebruik. Het Anser prostaatnetwerk streeft naar een infectievrij netwerk en zal in de loop van 2020 enkel nog biopteren via de huid.

 

Movember

Prostaatkanker is met jaarlijks meer dan 12.000 diagnoses in Nederland de meest voorkomende vorm van kanker onder mannen. De komende jaren zal dit aantal door vergrijzing alleen maar toenemen. November is de maand waarin aandacht voor prostaatkanker, teelbalkanker en de gezondheid van de man in het algemeen centraal staan. Tijdens Movember worden mannen gemotiveerd om hun snor te laten staan om zo geld in te zamelen voor het vinden van baanbrekende oplossingen die de levens van mannen met prostaat- en teelbalkanker op zichtbare wijze verbeteren.

 

Foto: OLVG oost