Nieuwe onderzoeksresultaten binnen het Anser prostaatnetwerk

Binnen het Anser prostaatnetwerk wordt continu onderzoek gedaan om de kwaliteit van de prostaatkankerzorg in Nederland en daarbuiten te kunnen verbeteren. Met gepaste trots delen we het resultaat van twee van deze onderzoeken, uitgevoerd door verschillende professionals binnen het netwerk en geleid door Michelle van der Slot, Arts onderzoeker-Promovendus in het Maasstad Ziekenhuis. Met haar presentatie over het onderzoek naar de NeuroSAFE methode heeft van der Slot op 3 september zelfs de titel ‘Talent van het jaar 2020’ mogen ontvangen op de wetenschapsdag in het Maasstad Ziekenhuis. Onderstaand nemen we u kort mee in de resultaten van beide onderzoeken en kunt u de volledige artikelen lezen.

Foto: M.A. (Michelle) van der Slot, Arts onderzoeker-Promovendus

Onderzoek naar de NeuroSAFE methode

Binnen het Anser prostaatnetwerk wordt al enige tijd onderzoek gedaan naar de NeuroSAFE methode. Inmiddels kunnen we de eerste onderzoeksresultaten met u delen.

Rondom de prostaat lopen zenuwbundels die zorgen voor de functionaliteit van de penis. Bij prostaatkanker kan de tumor doorgroeien tot in die zenuwbundels. Als bij een prostaatkankeroperatie die zenuwbundels aangetast worden, kunnen bijwerkingen optreden zoals impotentie en incontinentie. Als de zenuwbundels worden behouden door spaarzaam (zenuwsparend) te opereren heeft de patiënt minder kans op incontinentie en impotentie, maar mogelijk wel op een positieve snijrand (tumorweefsel in de snijrand).

Bij het toepassen van intra-operatieve vriescoupes (NeuroSAFE) wordt tijdens de operatie zenuwsparend geopereerd en de aanliggende stukjes prostaatweefsel worden direct opgestuurd naar de patholoog. De patholoog beoordeelt tijdens de operatie of de prostaatkanker in de snijrand zit en brengt de uroloog op hoogte. Indien prostaatkanker wordt gevonden in de snijrand, verwijdert de uroloog de zenuwbundel aan die kant.

In dit artikel worden de pathologische bevindingen van de NeuroSAFE gedetailleerd beschreven. Uit de analyses kwam dat er in 72.2% van de gevallen geen prostaatkanker in de verwijderde zenuwbundel werd gevonden. Er werd geen prostaatkanker gevonden in de verwijderde zenuwbundel als de prostaatkanker in de snijrand klein (≤1mm) was en een lage Gleason (agressiviteit) score had.

Lees het volledige artikel hier (in het Engels).

Foto: G.J.L.H. (Arno) van Leenders, Patholoog

Onderzoek naar variabiliteit in beoordeling van prostaatkanker in relatie tot het medisch resultaat

In de literatuur is bekend dat er verschil bestaat in de beoordeling van prostaatkanker tussen pathologen. Pathologen beoordelen prostaatkanker onder andere op agressiviteit (Gleason), doorgroei van prostaatkanker buiten de prostaat (stadium) en de snijvlakken. Deze parameters hebben invloed op de terugkeer van prostaatkanker. Het is belangrijk dat pathologen zoveel mogelijk op dezelfde manier prostaten beoordelen.

In dit artikel heeft een groep van zes pathologen uit drie verschillende Anser ziekenhuizen in Rotterdam 80 coupes van prostaatkankerweefsel beoordeeld. De pathologen beoordeelden de coupes op standaard parameters zoals de Gleason, stadium en snijvlak en nieuwe parameters zoals verschillende groeipatronen en nieuwe graderingen.

Uit dit onderzoek bleek dat ondanks dat er verschillen waren tussen de pathologen, de gescoorde parameters een relatie hadden met ziekte-uitkomst en dus betrouwbaar zijn.

Lees het volledige artikel hier (in het Engels).