Anser Prostaatkankerstudie

Wat is het doel van het onderzoek?

Het doel van het onderzoek is (1) het verbeteren van het diagnostische proces voor mannen met (een verdenking van) prostaatkanker en (2) het verbeteren van de behandeling en prognose van prostaatkankerpatiënten. Het verminderen van complicaties zoals urineverlies en erectieproblemen zijn belangrijke speerpunten; kwaliteit van leven staat centraal.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Wij zullen voor het onderzoek relevante informatie uit uw medisch dossier en landelijke registraties verzamelen om de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te kunnen beantwoorden en de resultaten te kunnen publiceren. Uw persoonsgegevens worden hierbij gecodeerd waardoor gepubliceerde informatie niet herleidbaar zal zijn naar u persoonlijk. Voor dit onderzoek kan ook het lichaamsmateriaal gebruikt worden wat reeds is afgenomen in het kader van uw behandeling. Denkt u daarbij aan uitgenomen weefsel van de prostaatbiopten of uitgenomen weefsel tijdens de prostaatkankeroperatie.

Indien u er voor kiest deel te nemen aan dit onderzoek, dan is het belangrijk om te weten dat u:

  • geen extra bezoeken hoeft te brengen aan het ziekenhuis;
  • geen extra onderzoeken ondergaat;
  • geen extra lichaamsmateriaal hoeft af te staan;
  • niet wordt blootgesteld aan extra risico’s of bijwerkingen.

Veel gestelde vragen

Staat uw vraag over de Anser Prostaatkankerstudie er niet tussen? Of wilt u deelnemen aan de studie, maar heeft u geen uitnodiging ontvangen in het Anser prostaatcentrum waar u in behandeling bent? Neem dan contact op met het Anser onderzoeksteam per mail (anser.onderzoek@erasmusmc.nl) of telefonisch (010-7038145).