Anser Prostaatkankerstudie

Wat is het doel van het onderzoek?

Het doel van het onderzoek is (1) het verbeteren van het diagnostische proces voor mannen met (een verdenking van) prostaatkanker en (2) het verbeteren van de behandeling en prognose van prostaatkankerpatiënten. Het verminderen van complicaties zoals urineverlies en erectieproblemen zijn belangrijke speerpunten; kwaliteit van leven staat centraal.

Hoe wordt het onderzoek uitgevoerd?

Wij zullen voor het onderzoek relevante informatie uit uw medisch dossier en landelijke registraties verzamelen om de vragen die in dit onderzoek worden gesteld te kunnen beantwoorden en de resultaten te kunnen publiceren. Uw persoonsgegevens worden hierbij gecodeerd waardoor gepubliceerde informatie niet herleidbaar zal zijn naar u persoonlijk. Voor dit onderzoek kan ook het lichaamsmateriaal gebruikt worden wat reeds is afgenomen in het kader van uw behandeling. Denkt u daarbij aan uitgenomen weefsel van de prostaatbiopten of uitgenomen weefsel tijdens de prostaatkankeroperatie.

Indien u er voor kiest deel te nemen aan dit onderzoek, dan is het belangrijk om te weten dat u:

  • geen extra bezoeken hoeft te brengen aan het ziekenhuis;
  • geen extra onderzoeken ondergaat;
  • geen extra lichaamsmateriaal hoeft af te staan;
  • niet wordt blootgesteld aan extra risico’s of bijwerkingen.

Veel gestelde vragen

De onderzoekers hebben uw persoonsgegevens nodig om op een later moment data toe te kunnen voegen uit uw dossier in de database. Zo weten zij van wie ze wel en van wie ze geen data mee kunnen nemen. In de database zelf staan, los van de data, geen persoonsgegevens. De persoonsgegevens zijn beveiligd en alleen selectief toegankelijk voor enkele leden van het Anser onderzoeksteam.

Uw persoonsgegevens worden binnen een beveiligde ziekenhuisomgeving opgeslagen. De persoonsgegevens zijn daarnaast alleen toegankelijk voor enkele leden van het Anser onderzoeksteam. Binnen Anser vinden we privacy van patiënten heel belangrijk, daarom doen we er alles aan om uw gegevens veilig te bewaren.

Lopende projecten en wetenschappelijke publicaties zullen vermeld worden op deze website en kunt u vinden onder het kopje 'Uitgelicht'.

Ja, deelname aan de Anser Prostaatstudie is ook zinvol als u geen prostaatkanker blijkt te hebben. Wij kunnen namelijk gegevens over de onderzoeken die u wellicht heeft ondergaan (bijv. de PSA-bepaling, echo van de prostaat, MRI-prostaat, prostaatbiopten) gebruiken om de kwaliteit en veiligheid in kaart te brengen en indien nodig te verbeteren.

Ja, deelname aan de Anser Prostaatkankerstudie is ook zinvol als u in het verleden in een Anser prostaatcentrum bent geweest maar nadien elders onder controle bent of behandeld wordt. Ook uit de gegevens uit het verleden kunnen wij lering halen.

Mocht u mee willen doen aan het onderzoek maar geen uitnodiging hebben ontvangen in het Anser prostaatcentrum dat u hebt bezocht, dan kunt u contact opnemen met het Anser onderzoeksteam per mail (anser.onderzoek@erasmusmc.nl) of telefonisch (010-7038145).

Staat uw vraag over de Anser Prostaatkankerstudie er niet tussen? Of wilt u deelnemen aan de studie, maar heeft u geen uitnodiging ontvangen in het Anser prostaatcentrum waar u in behandeling bent? Neem dan contact op met het Anser onderzoeksteam per mail (anser.onderzoek@erasmusmc.nl) of telefonisch (010-7038145).